VILLE KIVINIEMI

Sateenpullottajan päiväkirja ja muita tekeillä olevia piirroksia, 2020.

The rain-bottler’s diary and other drawings in the making, 2020.


fitchet(a)gmail.comViiva kuljettaa minua piirtäjänä kohti odottamatonta ja levotonta maisemaa täynnä sattumia ja tapahtumia. Yleensä en tiedä, mitä piirrokseni tulevat lopulta olemaan – jos tietäisin, en piirtäisi. Ajattelen havainnoinnin, uneksimisen ja piirtämisen olevan saman jatkumon erottamattomia osia. Piirros itsessään on väite siitä, että kaikki koostuu viivasta.


/


Drawing trace leads me towards an unexpected and restless landscape full of occurrences and events. I don’t usually know what my drawings will be in the end – if I did, I wouldn’t draw at all. In my mind observation, dreaming and drawing are parts of the same continuity. Drawing itself argues that all things are composed of lines.