Ville Ruuska: Yksityiskohta teoksesta (2023, installaatio)

VILLE RUUSKA

Taiteen Talo

Olen kuvanveiston, paikkasidonnaisuuden ja paikka-uteliaisuuden parissa työskentelevä kuvataiteilija. Tutkin teoksissani usein välitiloja, jotka muodostuvat esimerkiksi jakojen julkinen-yksityinen / kotoisa-ansainnallinen / arki-hupi välille. 

Installaationi on rakennettua ympäristöä, kodikkuutta, tilan käsitteitä ja tekijyyttä pohtiva teoskokonaisuus. Muodostuu väliinputoava- tai epätila. Se on etäinen mutta tuttu, kylmä mutta kodikas, ulkona mutta sisällä. Teokset ovat paikka-uteliaita, katsoja-uteliaita ja tekijä-uteliaita, (vrt. -sidonnaisia). 

Teokset ehdottavat muodoillaan myös kysymyksiä taiteen esittämisestä, katsomisesta ja kuluttamisesta: Sohvalla voit nojata mukavasti, nauttien tai inhoten näkemääsi ja laskea juomasi pöydälle aivan kuten kotonasi. 

 

I am a visual artist working with sculpture, site-specificity and site-curiosity. In my work, I often explore the in-between zones, for instance the divisions between public-private / home-work / everyday-fun. 

My installation is a body of work that explores the built environment, domesticity, concepts of space and authorship. An interstitial or non-space is formed. It is remote but familiar, cold but cosy, outside but inside. The works are place-curious, viewer-curious and maker-curious (cf. -specific). 

The works also suggest, through their forms, questions about the presentation, viewing and consumption of art: on the sofa you can lean back comfortably, loving or hating what you see, and set your drink on the table just as you would at home. 

 TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST

Ville Ruuska s. 1987 Jyväskylässä 

Ville Ruuska b.1987 in Jyväskylä 

https://ville1ruuska.wixsite.com/villeruuska  

https://www.instagram.com/villeruuska/