SIIRI VILJAKKA

Varhaisia Kohti Sumua -piirroksia. Early concept drawings of Towards the Fog.


siiriviljakka(a)gmail.com
https://www.instagram.com/siiriviljakka/


Olen tarinoita kertova piirtäjä. Opiskeluni aikana olen työskennellyt maalauksen ja metalligrafiikan parissa sekä piirtänyt kuvituksia digitaalisesti ja perinteisin tekniikoin. Visuaalisesti haluan taiteeni olevan monipuolista ja ilmeikästä; valitsen tekotavan vahvistamaan teoksessa kerrottavaa tarinaa. Työvälineistä ja lopputuloksesta riippumatta kaikki työskentelyni saa aina alkunsa luonnoslehtiöstäni.

Sarjakuva on minulle tärkein taidemuoto. Myös taiteellinen opinnäytetyöni on sarjakuvamuotoinen rakkaustarina, Kohti sumua, jonka tapahtumat sijoittuvat kiviselle majakkasaarelle. Siinä Natalie-niminen nainen huuhtoutuu saarelle muistinsa menettäneenä ja tapaa erikoisen majakanvartijan, Eleonoren.

Tarinan idea on muotoutunut yli puolen vuoden ajan innostuttuani majakoihin liittyvästä symbolismista, kuten eristyksestä, elämän ja kuoleman rajatilasta sekä surumielisyydestä. Saari on sarjakuvan näyttämö mysteerille ja romanssille.

Olen käsitellyt taiteessani erilaisia teemoja usein omaelämäkerrallisesti, mutta fiktio on intohimoni. Liikutun suurista tunteista, ja haluan välittää niitä visuaalisen tarinankerronnan avulla. Nykyisin tunneilmaisu fiktiivisten hahmojen avulla tuntuu mielekkäämmältä ja voimakkaammalta tavalta kertoa kuin itseni esille tuominen.

Kaikki taiteellinen työskentelyni kulkee kohti suurempia tarinakokonaisuuksia. Vietän päiväunia tunteellisesti latautuneissa kertomuksissa, ja luon niihin uusia hahmoja sekä käänteitä kaiken aikaa. Siksi myös piirrän jatkuvasti, koska kertojana ei koskaan ole valmis.
/


I tell stories with drawings. During my studies I have worked with painting and intaglio printmaking as well as drawn illustrations with digital and traditional methods. Visually I want my art to be diverse and expressive; I pick my medium to strengthen the story told in the piece. Regardless of my tools of choice or the result, my artworks are always first born in my sketchbook.

Comics are the most important artform for me, so my artistic diploma is a love story told in comic form. The comic goes by the name Towards the Fog and takes place on a rocky island with a lighthouse. The story idea for was born over half a year ago, when I got fascinated by the symbolism of lighthouses; their folklore associates them with insulation, as frontiers of life and death as well as state of melancholy.

In the comic, a woman named Natalie washes on the island shore, having lost her memory. She is taken care of by an eccenteric lighthouse guard, Eleonore. The story unravels the mystery surrounding the island and romance between the two women.

I have made a lot of autobiographical art before, but fiction is my passion. I am moved by great emotions and want to channel them through visual storytelling. Right now, expressing emotions through fictional characters feels more meaningful and powerful than just exposing myself. All my artistic work proceeds towards longform comics. I daydream of emotionally charged stories and create new characters all the time, as well as twists and turns into my plots. That’s the reason I have a constant urge to draw and become a better storyteller.