Venla Kivelä: Kollaasi / Collage (2021)

VENLA KIVELÄ

Taiteen talo

 

Työskentelen maalauksen ja kollaasin parissa. Viehätyn vanhoista, itselleni saavuttamattomista maailmoista, sekä aikakausien sekoittumisesta. Vastakohtien luoma riitasointu kutkuttaa ja ohjaa usein työskentelyäni. Vääristymät ja toisiinsa kietoutuneet aikakaudet kuvastavat muistoja, jotka eivät ole omia, sekä todellisuuksia, jotka ovat samanaikaisesti vieraita ja tuttuja. 

/ 

I work with painting and collage. I am fascinated by old worlds outside my own reach and mixing different eras. The dissonance created by opposites inspires me and often directs my work. The distortions and intertwining of different eras reflect memories that aren’t my own and realities that are simultaneously alien and familiar. 

 

TAITEILIJASTA/ABOUT THE ARTIST

Venla Kivelä on syntynyt vuonna 1993 Kuopiossa. 

Artist Venla Kivelä was born in 1993 in Kuopio. 

Instagram: @kivela.venla