Venla Kaasinen: Yksityiskohta teoksesta, 2023 (valokuva-installaatio)

 

VENLA KAASINEN

Taiteen Talo 

Rakastan tekniikoita, joissa ei voi koskaan saada täydellistä hallintaa, ja sattumalla on usein tärkeä rooli töideni syntyprosessissa. Haluan luopua vallasta ja antaa ennalta-arvaamattomien prosessien viedä lopputulokseen, jota en voinut mitenkään suunnitella etukäteen.  

Työskentelen pääasiallisesti analogisen valokuvan parissa, ja minua kiehtovat erilaiset kokeelliset menetelmät, sekä kameraton valokuva. Työskentelyssäni teosten tekniikka ruokkii niiden sisältöä luoden merkitysten silmukoita sisäisen ja ulkoisen maailman yhtymäkohdissa. 

 

I love techniques that leave a lot to chance. I want to let go of control and let the unpredictable processes lead me to an outcome that I could never have planned beforehand. 

I work mostly with analogue photography and often use experimental methods, or cameraless photography. The techniques I use affect the themes of my work and together they create loops of meaning where our internal world meets the external. 

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST

Venla Kaasinen, syntynyt Äänekoskella 1992 

https://www.instagram.com/found.moments/