PEKKO VASANTOLA

Livestream, 2019. Ruutukaappaus opinnäytetyöstäni.


www.pekkovasantola.com
pekkovasantola(a)gmail.com
Instagram.com/pekkovasantola


Työssäni käsittelen teknologian, ihmisen ja ympäristön suhteita toisiinsa. Keskityn uuden teknologian aikaansaamien suurten muutosten pohtimiseen. Olen kiinnostunut datankeruusta ja tiedonvälityksestä. Kuinka henkilökohtaisen datan avulla personoidut palvelut vaikuttavat käsitykseemme maailmasta? Mistä saamme tietomme? Millaista valtaa datamassojen haltijat käyttävät? Miten datan ja sen mukana kulkevan vallan keskittymistä vain muutamalle taholle tulisi rajoittaa?

Teoksia tehdessäni syvennyn käsittelemääni aiheeseen ja tutkin sitä. En kuitenkaan tutki aihetta teosta varten, vaan teos syntyy tutkintaa varten. Päämääräni on ymmärtää käsittelemääni aihetta laajemmin. Lähestyn aihettani usein journalistisella otteella, ja teokset toimivat työkaluina aiheen tarkasteluun. Käytän laajasti eri tekniikoita videomappingista kuvanveistoon ja tekoälyohjelmista perinteisiin valokuviin.


/


In my artistic work I’m dealing with relations between humans, technology and the environment. I’m focusing on how new technological solutions change our understanding of the world. I’m interested in how data is collected and used. How personalized media affect our view of society? Where do we get our information from? What kind of power does the data give to international companies or states?

I use a variety of different techniques including photography, video mapping, sculpting and programming. The primary goal for my works is to create a wider understanding of a certain topic. I see myself as a journalistic actor using the mediums of fine art.