SOFIE WIKSTRÖM

kuvateksti

Tämän hetkisessä työskentelyssäni minua kiinnostavat valokuviin liitettävät oletukset. Olen pähkäillyt syitä valokuviin kohdistuville kysymyksille sekä selvittänyt valokuvan historiallisia ja nykyisiä käyttötapoja sekä sitä, kuinka nämä ovat muovanneet käsityksiämme niistä. Valokuvaa tutkimalla yritän lähestyä sitä uudelleen monesta eri suunnasta.

Koen valokuvaamisen usein vaivattomana tekona. Kaikki ympärilläni on käytettävissä, pitää vain osata valita. Katseeni sinkoaa paikasta toiseen, silmäni saavat liikkua vapaasti, ne kykenevät näkemään asian objektina mutta myös muotona. Yritän valokuvillani ilmaista vapautta ja käyttää niitä yhtä vapaasti. Murran valokuvan avulla ympäristöstäni itselleni paloja, vailla kokonaisuutta pyrin sijoittamaan ne uudelleen. Liikun töissäni fiktiivisen ja todellisen välillä, ja taltioin useimmiten ympäriltäni niitä asioita, jotka vievät minut hetkellisesti toisaalle.