SATU KARHUMAA

Prosessikuvamanipulaatio, 2020.

Process image manipulation, 2020.


satu(a)kaaos.org
http://kaaos.org/satuk/
https://www.instagram.com/_ovro_/


Ihminen on omituinen eläin. Yksilö voi olla fiksu. Ihmiset ovat usein kaikkea muuta.

Ihmiset voivat kannattaa fanaattisesti johtajaa, joka on valmis kärräämään kansansa kaatopaikalle. He syyttävät omista vaikeuksistaan huono-osaisimpia ja ovat valmiita tinkimään omasta hyvinvoinnistaan, kunhan syntipukeilla menee vielä huonommin. Mikä meissä on vikana?

Pohdin identiteettien muodostumista, persoonia ja stereotypioita, yksilön moninaisuutta ja massojen yhtenäisyyttä. Materiaalinani käytän, mitä käsiini saan.


/


Humans are strange animals. A person can be smart. People tend not to be.

People can fanatically support a leader, who is ready to throw his citizens to the dump. They are eager to blame disadvantaged people for their own misfortunes and readily give up their own well-being to see their scapegoats faring even worse. What is wrong with us?

I ponder on the formation of identities, personalities and stereotypes; the many sidedness of an individual and the uniformity of the masses. As my material, I use whatever I can lay my hands on.