SAMPO SIRKKA

Yksityiskohta maalauksesta, 2020.

Detail from a painting, 2020.


https://www.samposirkka.com/


Olen taiteilija, joka työskentelee pääasiassa maalauksen parissa. Inspiroidun muun muassa kuvataiteesta, tieteestä, historiasta ja kirjallisuudesta. Viime vuosina ensisijainen tekniikkani on ollut öljyvärimaalaus, jota pyrin käyttämään mahdollisimman monipuolisesti.

Mietin, mikä on ajassa muuttumatonta ja millä tavoin maailma on aina samanlainen. Ajattelen, että maalauksissani ei ole useinkaan läsnä lineaarista aikaa, eikä niiden lähtökohtana ole yksittäistä hetkeä, jota vangita. Maalausprosessini lähtökohtana on ennemminkin tuntemukseni, oma kokemukseni tai kiinnostukseni erityiseen teoriaan.

Näen taiteen tekemisen vastuullisena työnä, sillä siihen liittyy edellisten lisäksi myös oman mielipiteen ja moraalikäsityksen julkituominen. Olennaista on halu kiinnostua erilaisista asioista laidasta toiseen – myös epämiellyttävistä – ja halu tietää enemmän.


/


I am an artist who works primarily with painting. Inspired by, among other things, visual arts, science, history, and literature. In recent years, my primary technique has been oil painting, which I always try to use in a variety of ways.

I wonder what is immutable in time and how the world is always similar. I think there is no linear time in my paintings and no single moment to capture. The starting point for my painting process is rather my knowledge, my own experience, or my interest in a particular theory.

I see making art as a responsible job because it involves not only the above but also the expression of one's own opinion and moral understanding. What matters is the desire to take an interest in various things across the board – including the unpleasant ones – and a desire to know more.