JOONA RAJATIE

Still-kuva videosta.


www.cargocollective.com/jrajatie
joona.rajatie(a)gmail.com
Instagram.com/j_a-rajatieto


Ajankuva on hetkellinen ja hajoava. Työni on osa teknologisten laajentumien välittämää kuvallista jatkumoa. Loputonta ärsykettä, pirstoutuvaa informaatiota, kakofoniaa ja kaaosta.


/


Zeitgeist is temporary and degraded. My work is a part of transmitted pictorial momentum through technological expansions. Endless noise, fragmented information, cacophony and chaos.