PETRA NOPPARI

Seen, 2016

petra.noppari(at)gmail.com

Kiinnostukseni on ilmaisukeinon semiotiikassa; valokuvaus on väline, jolla voi tutkia kieltä. Kuinka kuvat määrittävät toinen toisiaan? Valokuvan ilmaisukyvyn ja olemuksen pohtimisen lisäksi minua kiehtoo, millainen on puhuttelevan kuvan synty ja matka. Kuvan psyyke, kokemuksellinen ydin.
/
My interests lie in the semiotics of the medium – photography being an investigative instrument for language. How do images determine one another? Besides debating the abilities of photography to convey messages and the possible essence of those, I'm captivated by the thought of how one could be able to reach and mold oneself into an influential image. The psyche, core of photograph.