OTTILIA ORENIUS

Digitaalinen valokuva, 2020.

Digital photo, 2020.


https://ottiliaorenius.com/
https://www.instagram.com/ottiatavola/


Keskityn tällä hetkellä ruokakuvien tekemiseen sekä yritykselle että omaan taiteelliseen työskentelyyni. Huomaan usein työskenteleväni modernien ruokakuvien ja vanhojen asetelmamaalausten välissä, yrittäen löytää yhteyksiä ja vaikutuksia näiden välillä. Työskentelyäni inspiroivat barokin asetelma- ja laatumaalaukset ja näissä esitetty symboliikka sekä modernit tapamme esittää ruokaa. Minua kiehtoo se, kuinka nämä kaksi eri kuvatyyppiä voidaan yhdistää luontevasti luoden kuvia, jotka sulauttavat yhteen kaksi aikakautta. Vanhojen sommitelmakonventioiden yhdistäminen moderniin ruokakuvaan sekä ruokakulttuuriin luo mahdollisuuksia tarkastella niitä merkittäviä muutoksia, joita suhteessamme ruokaan tapahtuu ajan saatossa.

Ruoka tai ruoan valmistus eivät kuitenkaan ole ainoat työtäni inspiroivat asiat. Olen yhtä lailla kiinnostunut siitä ympäristöstä, jossa kulutamme ja koemme ruokaa. Kysyn jatkuvasti itseltäni: miten ja miksi katsomme ruokaa kuvissa, ja mitä odotamme näkevämme.


/


My work is currently focused on creating food photography both for companies and personal projects. I often find myself between contemporary food photographs and old still life paintings, trying to find links and impacts between these two. My working processes are inspired by Baroque still life and genre paintings and the symbolism presented in these, as well as the modern-day ways of presenting food. I am fascinated by how these two can be incorporated effortlessly, creating images that converge different eras. Converging historical composition conventions with the contemporary food and lifestyle culture opens an opportunity to explore the vast changes in our overall relationship to food.

But it is not only the food or the preparing of it that captivates me. I am equally intrigued by the surroundings in which we consume and experience food. I frequently ask myself: how and why do we look at food in pictures and what do we expect to see?