NOORA OJANPERÄ

Still-kuvia videosta Eating potatoes, 2019.


ojanpera.noora(a)gmail.com
https://nooraojanpera.com/


Minua kiehtoo monimutkaisuus ja selittämättä jättäminen. Intensiiviset tunteet. Vaikeasti selitettävät järjestykset. Se, mitä tapahtuu, kun ei tapahdu mitään. Kiintyminen. Kohtaamiset ja mieleen painuneet ajanjaksot. Se, kun ymmärtää, ettei ymmärrä enää mitään. Työskentelen valokuvan, liikkuvan kuvan, äänen ja tekstin parissa. Saan ideoita, jotka muotoutuvat sellaisiksi teoksiksi, joita en alun perin ajatellut tekeväni. Olen holtiton. Pidän päätymisestä ja sattumanvaraisuudesta. Työskennellessäni yritän parhaani mukaan olla tottelematta ketään, – mukaan lukien itseäni.


/


I ́m fascinated by the complicated and unexplained. Intensive feelings. Sequences that are hard to explain. What happens when nothing actually happens. To become attached. Encounters and eras that are printed in the mind. The moment when you realize that you really don ́t understand anything anymore. I work with photography, moving images, sound and text. I have ideas that take the shape of artwork that I didn ́t originally plan. I ́m reckless. I like windups and coincidence. When I work I try my best not to obey anyone, including myself.