nytt.fi-sivustolla opintonsa päättävät kuvataiteilijat kertovat näkemyksiään taiteesta, taiteellisista opinnäytetöistään ja niihin liittyvistä prosesseista.

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kuvataiteen koulutuksessa opiskellaan neljä vuotta alempaa korkeakoulututkintoa varten. Tutkintonimike on kuvataiteilija (AMK). Turussa on voinut opiskella nykytaidetta ja valmistua kuvataiteilijaksi jo vuodesta 1830.

Yhteystiedot:
Taina Erävaara
Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö

etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi


/


On this website, graduating artists share their views on art and artistic processes. The fine arts studies at the Arts Academy of Turku University of Applied Sciences take four years for a Bachelor's degree. The Turku School of Fine Arts started in 1830. Since then, we have offered the opportunity to study contemporary art in Turku and become a visual artist.

Contact information:
Taina Erävaara
Head of Fine Arts

firstname.lastname(at)turkuamk.fi