MELINA PAAKKONEN

Kuva: Melina Paakkonen.


paakkonen.melina(a)gmail.com
instagram.com/melinaelisabet


Tutkin töissäni usein valtaa ja siihen liittyviä aihealueita. Käsittelen teosteni aiheita pääosin toteavasti ja ironisesti. Minua kiehtoo ihmisyys kaikessa karuudessaan ja sympaattisuudessaan. Työskentelyni alkaa mielenkiintoisen materiaalin etsimisellä. Työprosessini ovat hyvin materiaalilähtöisiä ja rönsyileviä. Työstän monia teoksia samanaikaisesti, ja tutkin prosessini kulkua. Käsillä työskentely on minulle fyysistä ajattelua.


/


In my work I often deal with power and things related to it. I deal with the subject areas of my works mainly with observation and irony. I am fascinated by humanity in all of its ruggedness and likeability. My work process begins with the search for interesting material. My work is very material-oriented and rambling. I work on many works at the same time and study the journey of my process. Working with my hands is physical thinking for me.