Martta Meriläinen: Sohtro (2021, tussi paperille / felt tip pen on paper, 21 x 14 cm)

MARTTA MERILÄINEN 

Turun Taidehalli / Kunsthalle Turku

 

Kosketus. Piirrin jäljentää liikkeeni pinnalle eripituisina viivoina. Piirtäminen on yksinkertainen tekniikka, jolla voin saumattomasti toteuttaa teoksen kaipaamat lisäykset. Paperin pinnan kosketut ja koskemattomat osat muodostavat kartan, jonka äärelle pysähtyä ja jota katsoa eri näkökulmista ja etäisyyksistä. Jälkiä menneistä kosketuksista. 

Suosin materiaaleja käteni ulottuvilla. Huopa- tai kuulakärkikynä. Peruuttamaton jälki. Kynälle soveltuva paperi, jolla saattaa olla jo taitoksia, sotkua. Sattumanvaraisia jälkiä. 

Suurimmilta osin teoksissani on kuvattuna yksityiskohtaisia olioita, yksivärisenä tai mustavalkoisena. Yksinkertainen tai olematon tausta irrottaa oliot mistään tunnistettavasta todellisuudesta, vaikka niissä itsessään on ominaisuuksia, jotka jäljittelevät todellisia eläinlajeja, ihmisen tai ei-ihmisen. 

Rakennan jatkuvasti itselleni omaa symbolista järjestelmää. Toistamalla kuva-aiheita niiden merkitys minulle vahvistuu ja vakiintuu. Omasta näkökulmastani näin syntyvät teokset ovat kuvauksia elämästä sen eri näkökulmista vaihdellen yksilöllisistä tuntemuksistani yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Eläimet, kasvit ja niiden symboliset merkitykset ovat minulle kuin kieli, jolla tulkitsen maailmaa. 

/ 

Touch. Against a surface, a drawing instrument traces my movements in lines of varying lengths. Drawing is a simple technique that allows me a seamless realization of what the artwork needs. The paper’s surface with its traced parts and those left untouched create a map to look at from different angles and distances. Traces of past touches. 

I prefer materials easy at hand. A felt tip or ballpoint pen. One with a fixed trace. Any paper that works with a pen, a paper with previous markings or folds, perhaps. Coincidental traces. 

Most often my artworks portray detailed creatures in one color or black and white. Simple or nonexistent background detaches the subject from any recognizable reality, even though the creatures themselves have features that mimic those of actual animal species, non-human or human. 

I’m in the midst of the long process of creating an iconography of my own. By repeating motifs, they become more fixated in their meaning to me. In my mind, the artworks are depictions of different aspects of life, from my feelings as an individual to societal issues. Animals, plants, and their symbolic meaning is a language for me to dissect life with. 

 

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST 

Martta Meriläinen on syntynyt vuonna 1996 Tampereella. 

Martta Meriläinen was born in 1996 in Tampere, Finland. 

Instagram: @marttamerilainen