TIINA MAJABACKA

Asetelma, 2018. Öljy paperille, 50 cm x 60 cm.


tiina.majabacka(a)outlook.com


”Möngin maalin läpi.
Sanojen liejusta löytyy vanha raunio
jossa asuu muinainen totuus.
Anna minun olla sivellin.”
Päiväkirjamerkintä 16.3.2018

Näin jokin aikaa sitten unen, missä kuulin lauseen: Taiteilijan tehtävä on tuoda näkyville se, mitä muu maailma on unohtanut. Olen tutkija, havaitsija, seikkailija, kokeilija ja keksijä. Haluan nähdä maailman pohjalle. Taide on verbi, ja luotan siihen, että jossain vaiheessa se tapahtuu. Tärkeää on päästä irti, puskea siihen rajalle, kun ei enää osaa. Rocklaulaja Bonon sanoin: Jos tulee mikrofonin eteen valmiin melodian kanssa, se on kaikki mitä tulee saamaan levylle. 


/


”I crawled through the paint.
In the mud of the words an old ruin is found
where lives the ancient truth.Let me be a brush.”
Diary note 16 March, 2018

A while ago I had a dream where a voice said to me: ”The mission of an artist is to bring to light things that the world has forgotten.” I am an observer, an adventurer, an investigator, and an inventor. I want to see the bottom of the world. Art is a verb and I trust that it will just happen in some point. The most important thing is to let go, push to the limit where I do not know how to do anymore. The rock singer Bono has once said: ”You can come to the microphone with a ready melody and that is all you will get in the record.”