APPE LEPPÄNEN

Fuzzy Delivery (työnimi), prosessikuva, 2019.


appeleppanen(a)gmail.com
https://www.instagram.com/_appe_/


Minulla on oma käsitykseni todellisuuden luonteesta. Maailma on yhtenäinen verkottuva kokonaisuus, väriä ja muotoa vaihtava. Esineet, olennot ja ihmiset ovat maastoutuneina ja kiinnittyneinä kudokseen, joka hulmuaa ja venyy eri suuntiin määrittymättömästi. Madonreiät ja havaittujen asioiden siirtyminen paikoissa ja ajoissa on osallista kokonaisuudessa.

Työskentelen mielikuvien, muistikuvien ja maagisen ajattelun parissa, tai kuvaan arkielämää niiden näkökulmasta. Teen etupäässä maalauksia, esineteoksia ja installaatioita. Kirjoittaminen on minulle tärkeä osa prosesseja, ja teoksiini liittyy usein tekstiä, ainakin teosnimi.


/


I have my own impression of the nature of reality. People, objects and other entities are entangled and camouflaged in the tissue of the fluttering celestial body. Colours and forms are changing and expanding in the fuzz. Detected objects are moving through wormholes in time and space.

I work with mental images, memories and magical thinking or I depict the ordinary daily life from a magical point of view. My main mediums are painting, ready-made and installation. Creative writing plays an important role in my processes and my pieces often include something textual.