KAISA LEMPINEN

Kuvat: Niina Pietarinen.kaisa.lempinen(a)gmail.com
www.kaisalempinen.comElämme keskinäisriippuvuudessa toisiimme. Sähkömagneettinen säteily luo pohjan elämälle. Kuinka olemme ihmisinä väheksyneet elämän kiertokulkua?

Opinnäytetyöni tekninen osuus on tehty yhteistyössä pajamestari Jari Uusitalon kanssa.


/


Our lives are based on interdependency (and interexistency). Electromagnetic radiation creates life. How have we human beings diminished the circulation of life?

The technical part of my installation has been done in a co-operation with Jari Uusitalo.