JANI LAMMINMÄKI

Untitled, 2019.


jani.lamminmaki(a)hotmail.com


KOKEILEVUUS
IRONIA
APATIA
INNOSTUS
FANATISMI

Nykytaiteessa on yleistä käyttää viittauksia ja tehdä viittaukset näkyviksi, täten viittaamisesta tulee ilmaisukeino. Kuvat kommunikoivat kuvien kanssa ja luovat merkityksiä, enemmän tai vähemmän uusia. Merkitys on dialogi kuvien välissä.


/


In contemporary art, references are commonly used and then made visible. Therefore, the act of referencing becomes a way of expressing. Pictures communicate with each other and create meanings, more or less new. The dialogue between the pictures is the meaning.

TEARZ ARE REAL