JUUSO VALLI 

Turun Taidehalli / Kunsthalle Turku

 

Kun tanssin, olen tilassa joka ei vastaa havainnoimaamme todellisuutta. Olen tilassa, jossa liike ohjaa minua ylittämään fyysisyyden rajat kohti jotakin perusteellisempaa. Tanssi kuljettaa ajatusteni virtaa etäämmälle ja antaa kokemukselleni aikaa. Aistin, mutta en tiedosta. Puhun kieltä, joka ei kumpua loogisesta mielestäni – kieltä, joka tulkitsee olevaisen ydintä ja antaa sille suunnan. Myös kehoni antaa valolle suunnan vaatteestani heijastuessaan. Miljoonat fotonit toimivat kehoni lähettiläinä ja projisoituvat valoherkän filmin kaksiulotteiselle pinnalle. Olemiseni ja kehoni luoma maalaus on valmis. Maalaus, joka on syntynyt tilassa, jossa fyysinen muuntautuu metafyysiseksi ja päinvastoin. 

Kutsun teidät kokijana tutkimaan tätä tilaa minulle rakkaan työkalun kautta. Välineen, jonka avulla on mahdollista leikitellä ulottuvuuksien ja illuusioiden rajamailla. Välineen, jonka avulla on mahdollista vääristää aikaa venyttämällä hetken pituutta. Välineen, jonka avulla voi siepata metafyysisen tilan myös fyysiseen muotoon tarkkaillakseen sitä ulkopuolelta. Ole vieraani, s’il vous plaît. 

/ 

When I dance, I am in a space that doesn’t agree with the observable reality. I’m in a space where movement guides me to move beyond the physical limitations towards something more profound. Dance carries my thought away and gives more room for my experience. I am sensing, but not consciously. I’m speaking a language that translates the ultimate nature and gives it a direction. As well as my body gives light a direction when it reflects from my clothes. Millions of photons acts as the ambassadors of my body and gets projected on the light sensitive surface of the film. The painting created by my body and being is now ready. The painting that was born in a space where the physical transforms into metaphysical and vice versa. 

I ask you as the observer to experience this space through a tool so dear to me. An object with which you can play on liminal areas of dimensions and illusions. An object with which you may distort time by stretching a moment. An object with which one can capture the metaphysical into a physical form an observe it from afar. Be my guest, s’il vous plaît. 

 

TAITEILIJASTA/ABOUT THE ARTIST 

Juuso-Oskari Valli on syntynyt vuonna 1994 Siivikkalassa. 

Juuso-Oskari Valli was born in 1994 in Siivikkala.