JONNA HALLI

Meienmaa, saari, 2017

halli.jonna(a)gmail.com

Minusta on mukavaa tehdä muuttoa. Pakata sitä sun tätä laatikoihin ja kantaa paikasta toiseen. Ylhäältä alas, alhaalta ylös. Jokin menee aina rikki. Laatikot puretaan, palikat löytävät uusille paikoilleen.

Tutkin saaria, tarkastelen niiden eri kolkkia, ja löytämäni materiaalin pohjalta yhdistelen tieteen ja taiteen eri osa-alueita. Käsittelen identiteettiin, kulttuuriin ja kieleen liittyviä kysymyksiä sekä eräänlaista epämääräistä, saavuttamattomissa olevaa paikkaa, saarta, joka joskus oli olevinaan olemassa.

Pyrin prosessinomaiseen, kokeelliseen ja käytännönläheiseen työskentelyyn. Saatan maalata suuria pintoja, telata mustinta mustaa tai piirrellä liiallisen suoria viivoja. Minua kiinnostaa myös kirjoittaminen, kollektiivinen työskentely, monialaiset projektit ja tapahtumat. Täältä voit lukea kirjallisen opinnäytteeni tutkimuskohteeseeni Tytärsaareen liittyen: https://www.theseus.fi/handle/10024/137747

/


I explore islands, examine their corners and based on the materials found, I combine different sectors of science and arts. I deal with questions related to identity, culture and language as well as an unidentified, non-accessible place, an island which once supposedly existed.

My artistic process is often practical and I aim to work experimentally. I may paint big surfaces, roll the blackest of black and draw excessively direct lines. I am also interested in writing, collective working, multidisciplinary projects and events.