Isto Rahkila: Valokuva teoksesta “Tuulipuu” / A photograph of work “Windtree” (2021, maataide / land art)

ISTO RAHKILA 

Turun Taidehalli / Kunsthalle Turku

 

Taiteellani ei ole alkua eikä loppua, on vain jatkuvaa liikettä, jonka mukana tutkin kysymyksiä elämästä ja kuolemasta.  

Se on symbolista, pelkistettyä ja ennen kaikkea, väliaikaista. 

Inspiroidun luonnosta, hengellisyydestä ja kansanperinteistä. Työskentelen pääosin installaation ja piirustuksen parissa, painopisteenäni mahdollisimman ekologiset materiaalit. 

Luova prosessi on minulle kuin henkinen harjoitus. 

/ 

My art has neither beginning nor end. There is only a constant movement, along which I explore questions about life and death.   

It is symbolic, simplistic, and above all, temporary.   

I am inspired by nature, spirituality and folk traditions. I work mainly with installation and drawing, focusing on ecological materials as much as possible.   

For me, the creative process is like a spiritual exercise. 

 

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST  

Isto Rahkila on syntynyt vuonna 1998 Hämeenlinnassa. 

Isto Rahkila was born in 1998 in Hämeenlinna. 

Instagram: @isto__isto | rahkilaisto (at) gmail.com