IINA GRÖHN

DSC8086, 2018.


grohn.iina(a)gmail.comElämän
välttämättömästä muutoksesta
Henkisestä poissaolosta

Ajatonta olemassaoloa

Kun surrealistisesta tulee todellista
Kun todellisesta tulee olemassa olevaa
Kun olemassa olevasta tulee surrealistista

olemassaoloa

Äänetöntä harmautta
ja kaikki muu on vain valkoista kohinaa

Elämisen autuudesta

Oloa.


/


About the inevitable transformation
of life
About psychical absence

Timeless existence

When surrealistic becomes realistic
When realistic becomes existing
When existing becomes a surrealistic

existence

Soundless greyness
and everything else is only white noise

About blessed living

To exist.