ROSA HELIN

Too Glam to give a Damn, akryyli, hiili, mineraali ja lyöntimetalli kankaalle 150 cm x 190 cm, 2019.


rosamhelin(a)gmail.com
www.rosahelin.com
www.instagram.com/rosa.helin/


Too Glam to
Give a Damn

Teokseni tutkivat muotokuvamaalausta ja tilallisuutta, henkilökuvia nykyajassa sekä kristallikruunujen estetiikkaa pohtivia interiöörejä.

Taiteellisessa työskentelyssä lähestyn aiheita inhimillisestä näkökulmasta. Teoksissani käsittelen valtasuhteita, yhteiskunnallisia eroja ja rooleja sekä elementtejä, jotka kuvaavat ympärillämme elitismiä tai statusta.

Henkilökuvissa tarkastelen eri aikakausien heijastumia ajassa, vintage- tyylisten potrettien ja nykyajan kuvakulttuurin ilmentymiä, murrosta.

Lähtökohtana kerronnalle ovat tyylisuuntien historian kerrostumat, karismaattiset myytit sekä mielikuvat. Lainauksia ikonimaisista glamouria kuvaavista elementeistä.


"Taide on aina elitismiä"
Otso Kantokorpi


/


My work examines portraits and opportunity, contemporary profiles and the aesthetics of crystal chandeliers set in an introspective staging.

The subject matter is approached from a very human perspective. In my works, I examine power, societal differences and orders. The examination is sharpened with elements describing elitism and status in our society.

I examine the phenomenon, changes found in vintage-style portraits and contemporary imagery within the backdrop of a timely era. The starting point for each narrative is the overlapping stylistic layers, charismatic myths and symbolism in each era, referencing some elements depicting glamour.


"Art is always elitism"
Otso Kantokorpi