Heikki Saikkonen: Yksityiskohta teoksesta (2023, installaatio)

HEIKKI SAIKKONEN

Taiteen Talo

Olen animaation tekijä.

Minua kiehtoo elottoman henkiin herättäminen, sekä uusien tekniikoiden keksiminen ja kokeileminen.

Yhdistämällä perinteistä piirrosanimaatiotekniikkaa nykyaikaisen teknologian kanssa, pyrin tuomaan liikkuvan kuvan pois erilaisilta näytöiltä ja ruuduilta, olemaan vuorovaikutuksessa ja samassa tilassa ihmisen kanssa. Olemaan läsnä.

 

 I am an animation maker. 

I’m fascinated by the bringing of the inanimate to life, and inventing and experimenting with new techniques. 

 By combining traditional animation techniques with modern technology, I aim to bring the moving image away from different screens and monitors, to interact and be in the same space as the human. To be present.