ANNI HAUNIA

Yksityiskohta opinnäytetyöstäni, 2019.


anni.haunia(a)gmail.com
https://annihaunia.tumblr.com/
https://haus-de-pnojekt.tumblr.com/


Minua kiehtovat luonto, onkalot, vyyhdit, ystävyydet, kytkökset, tunteet, yhteydet, tunne yhteyden puuttumisesta, puutumisesta, umpeen luutumisesta ja uusiutumisesta – muutos, epämääräisyys, ajasta oirehdinta, trendikkäät dystopiat ja toiveikkaat utopiat.

Olen kollaboraatiohakuinen leikkisä tosikko. Työskentelen tällä hetkellä lähinnä tekstiilitaiteen ja installaatioiden parissa haus de pnojekt ‑kollektiivissa Rita Vaalin kanssa. Kudon, virkkaan, ompelen, rakennan ja muovailen. Luistelen eri tekniikoiden välillä etsiessäni jokaiselle ideanpoikaselle sopivinta konkretiaan saattamisen tapaa. Olen kiinnostunut perinteisistä ja aikaa vievistä käsityötekniikoista – sekä niiden opettelemisesta että väärinkäytöstä.


/


I’m fascinated by nature, friendships, feelings and connections – change, vagueness, trendy dystopias and hopeful utopias.

I’m a playful and serious collaboration seeker, at the moment mostly working with textile art and installations in the haus de pnojekt collective with Rita Vaali. I weave, crochet, sew, build and mold. I slide between different techniques when searching for the most suitable one for each idea. I’m interested in traditional and time-consuming crafts, both learning and misusing them.