MIKKO HALMESMAA

Osakuva installaatiosta Kaikki, maata kankalla, 500 mm x 300 mm, 2018.mikko.halmesmaa(a)luukku.com


Ihminen on sana, joka kuvastaa sitä ihmettä, joka olet

Piirrän. Improvisoin. Ääntelen. Maalaan sanoilla. Teen keksintöjä. Teen kuvakollaaseja ja esineitä. Teen tilallisia asetelmia. Otan valokuvia.

Tutkin taidetta, materiaaleja, esineitä ja tilaa. Tutkin itseäni, ihmistä, uskomuksia ja todellisuutta.

Olen kiinnostunut ideoista ja käsitetaiteesta. Olen kiinnostunut mielen ja vartalon tiloista. Olen kiinnostunut avarasta tilasta ja tyhjyydestä. Olen kiinnostunut maataiteesta.

Taide on sekä peili että ovi. Taiteen tulee inspiroida. Se on hetkessä ja kytköksissä tänne, maahan.

Katsoin silloin vuoden ikäistä tytärtäni syvälle silmiin ja havahduin voimakkaaseen tunteeseen, että näen tulevaisuuteen.


/


Human is a word that describes the miracle that you are

I draw. I improvise. I make sounds. I paint with words. I make inventions. I make photocollages and objects. I make installations. I take photographs.

I explore art, materials, objects and space. I observe myself, people, beliefs and reality.

I’m fascinated by ideas and conceptual art. I’m fascinated by the mind and the human body. I’m fascinated by vast space and emptiness. I’m fascinated about land art.

Art is a mirror and a door. Art should inspire. It’s in the moment and connected here, on earth.

Gazing in to the eyes of my then one-year-old daughter, I awoke to a strong emotion that I was looking in to the future.