EMILIA USVALAAKSO

Tutkielma katseesta, osa 2, 2020, prosessikuva.

A study of a gaze, part 2, 2020, process image.


emiliausvalaakso(a)gmail.com
http://emiliausvalaakso.com/


Tutkin valokuvan, liikkuvan kuvan ja installaation keinoin katseen tematiikkaa taiteellis-teoreettisista lähtökohdista.

Katseella on valtaa.

Ei ole yhdentekevää, kuka katsoo ja ketkä ovat katseiden kohteena.

Onko katseella lupa?

Onko katse yksisuuntaista ylivaltaa, vai vuorovaikutusta?

Tämän hetkinen, sukupuolittunutta katsetta pohtiva taiteellinen työskentelyni ammentaa feministisestä kuvatutkimuksesta ja tutkii tasa-arvoisen ja vastavuoroisen katseen mahdollisuutta.

Kuinka katsomisen konventioita voitaisiin purkaa, katsoa toisin?


/


I study the theme of gaze through photography, moving image, and installation art, from an artistic-theoretical point of view.

The gaze has power.

It is not indifferent who looks and who is the target of the gaze.

Does the gaze have permission?

Is the gaze dominant or interactive?

My current work draws on the feminist theories of image research and reflects a gendered look, and explores the possibility of equal and mutual gaze.

How could the conventions of gaze be dismantled? How could we look differently?