Elise Lehikoinen, Yksityiskohta teoksesta Omakuvia (2023, installaatio)

ELISE LEHIKOINEN

Taiteen Talo

Minua vituttaa vanhuus. Prosessoin sitä taiteessani. Työstän omakuvia, jossa käsittelen aikaa, ikuista taideteosta, katoavaisuuttani ja kuolemaani. 

Omakuvissani tutkin olemassaolon materiaalisuutta ja materiaalisuuden poissaoloa. Omakuvani ensimmäinen osa on pronssiveistos, rintakuva. Liitän sen materiaalivalinnalla kauan säilyvien patsaiden jatkumoon. En kuitenkaan sijoita sitä jalustalle. Olen ikuiselle itselleni armollinen ja sijoitan rintakuvani nurmelle tai sammaltyynylle. Tässä voi myös nähdä viittauksen siihen, että veistosta esittävä henkilö on sukupuoleltaan naisoletettu ja iältään vanha. Seuraava omakuvani osa koostuu maasta, kivistä ja kasveista. Kolmas omakuvani osa on: ei mitään näkyvää. Minä materiaalisena olentona olen poissa. Kolmiosaisen omakuvani kautta käsittelen elämää, yhteyttämme luontoon ja kuolemaa, joka on mysteeri. En halua tehdä sitä synkästi. Teoksellani pyrin yllättämään katsojan ja tarjoamaan myös hänelle mahdollisuuden tutkiskella omaa suhdettaan yksilön elämän rajallisuuteen ja elämän kiertokulkuun. 

 I’m fed up with old age. I process it in my art. I work on self-portraits, dealing with time, eternal art, my transience, and my death. 

In my self-portraits I explore the materiality of existence and the absence of materiality. The first part of my self-portrait is a bronze sculpture, a bust. I connect it to a continuum of long-lasting statues through my choice of material. But I do not place it on a pedestal. I have mercy on my eternal self and place my bust on a lawn or a moss cushion. This is also a reference to the fact that the sculpture is of female gender, old of age. The next part of my self-portrait consists of earth, stones, and plants. The third part of my self-portrait is: nothing visible. I, as a material being, am gone. Through my three-part self-portrait I deal with life, our connection with nature and death, which is a mystery. I don’t want to do it darkly. With my work, I aim to surprise the viewer and offer him or her the opportunity to explore their own relationship with the finite nature of individual life and the cycle of life. 

 

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST

elise.lehikoinen@edu.turkuamk.fi 

www.instagram.com/elise_lehikoinen 

www.eliselehikoinen.com 

 

Nummi 1953