Eetu Ronkainen (2023, maalaus)

EETU RONKAINEN

Taiteen Talo

Lähtökohta maalauksilleni on arkisissa aiheissa sekä maisemissa. Niihin kaikkiin liittyy kuitenkin jonkinlainen lähestyvän tuhon uhka. Jotain ikävää on tapahtuva. Todellisuuden ja fiktion raja hämärtyy. Todellisuus näyttäytyy monimutkaisena kun taas tunteet yksinkertaisina. Ajattelen maalaukset osana surrealistista tarinaa.
Viimeiset vuoden tai kaksi tekemiseni on keskittynyt tekniikkaan johon olen paneutunut intensiivisesti. Valmistuvien näyttelyssä esitän osan tästä prosessista.

Basis of my painting is in mundane subjects and sceneries. Nevertheless, I feel like the sensation of impending doom is always there. Something wicked around the corner. Dealing
with morbid anxiety which dissolves reality and fantasy. Reality appears complex while emotions remain straightforward. I view my work not as single pieces but as a part of some slightly surrealist story.
Last year or two my practice has centered around a technique that I have been studying intensely. In this graduation show I’m giving a glimpse of where this expedition has led me
so far.

“The uncanny is somewhat a muted sense of horror: horror tinged with confusion.”

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST

Eetu Ronkainen on syntynyt vuonna 1999 Polvijärvellä

Eetu Ronkainen was born in 1999 in Polvijärvi, Finland

instagram @keijokumi
eeturonkainen99@gmail.com