ANU PERKKIÖ

Vaeltajat, 20 x 15 cm, 2020, akvarelli paperille.

Wanderers, watercolour on paper.


anukatariinaperkkio(a)gmail.com


On halu leikkiä, vaikka aina ei osaakaan. Luulen, etten ajattele, mutta sitten jään kiinni siitä. Kontrolli muuttuu kontrolloimattomaksi ja paine paineettomuudeksi.

Kokemuksia. Taidekokemuksia, rakkauskokemuksia, oivaltamiskokemuksia, kokemuksia elämästä. Elämyksellisiä menetyksiä, jotka muotoutuvat muutoksiksi. Alkupiste tulee aina uudestaan, jos niin vain haluaa.

Sitten maalaan.


/


There is a desire to play, although not always knowing how to. I guess I don’t think, but then I get caught up in it. Control becomes uncontrolled and pressure depressurized.

Experiences. Art experiences, love experiences, experiences of realisation, experiences of life. Experiential losses that translate into change. The starting point always comes again, if you will.

Then I paint.