Alexandra Trufavona: Digital synaesthesia: between 0 and 1, prosessikuva

ALEXANDRA TRUFANOVA 

Taiteen talo

 

Olen syvänmeren sukeltaja. Sukellan ajatusten mereen. Luen, tutkin, katselen, kuuntelen ja muistan. Tartun yksittäisiin elementteihin mielessäni, symboleihin, sanoihin ja yhdistän ne yhdeksi solmuksi. Ideoiden ja merkitysten monimuotoisten yhteyksien löytäminen on työskentelyni ydin tutkituista aiheista riippumatta. Rakennan sisältöjä löydetyille yhteyksille henkilökohtaista kokemusta ja filosofista tietoa hyödyntäen ja visualisoin niitä valokuvan ja installaation keinoin. 

Tutkimusalueeni tällä hetkellä on digitalisaatio ja siihen liittyvät kysymykset. Pohdin teoksillani digitaalisen valokuvan olemis- ja syntymisprosesseja. Sen transformoinnin mahdollisuuksista alkuperäisen binaarikoodin muuntamisen kautta sekä sitä, miten nämä teknologiset mahdollisuudet vaikuttavat valokuva- ja taidekenttään. Erityisen mielenkiintoista minulle on kuvan transformointi toiseksi muodoksi (mediumiksi), esimerkiksi ääneksi tai tekstiksi ja päinvastoin. 

/

I am a deep-sea diver. I read, study, watch, listen and remember. I grasp the individual elements in my mind, the symbols, the words, and combine them into one knot. Discovering complex connections between ideas and meanings is at the core of my artistic work, regardless of the topics I study. I build content from the connections I find, using my personal experience and philosophical knowledge, and visualize them through photography and installation. 

My current area of research is digitalization and related issues. With my works, I reflect on the processes of existence and origin of digital photography. The possibilities of its transformation through the conversion of the original binary code, as well as how these technological possibilities affect the field of photography and art. Of particular interest to me is the transformation of an image into another form (medium), such as sound or text, and vice versa. 

 

TAITEILIJASTA / ABOUT THE ARTIST 

Alexandra Trufanova on syntynyt vuonna 1987 Kaliningradissa, Venäjällä.  

Alexandra Trufanova was born in 1987 in Kaliningrad, Russia. 

Instagram @aletrua